M100 - Mirror Mission Cities Hub Romania
100 orașe inteligente și neutre din punctul de vedere climatic
până în 2030

Oamenii și orașele lor in centrul elaborării politicilor publice

M100 - Promovarea și punerea în valoare a orașelor românești în procesul lor de tranziție către orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030

Mai multe detalii

M100 - Mirror Mission Cities Hub Romania

Context

M100 este un hub românesc creat pentru a sprijini una dintre noile misiuni ale UE – 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030.

Misiunile UE reprezintă o noutate a programului Orizont Europa, funcționând ca un portofoliu de acțiuni – proiecte de cercetare, măsuri de politică publică sau chiar inițiative legislative – pentru a atinge un obiectiv major care nu ar putea fi altfel realizat prin acțiuni individuale. Misiunile UE își propun să mobilizeze și să activeze actorii publici și privați, inclusiv statele membre, autorități regionale și locale, institute de cercetare, antreprenori și investitori pentru a genera un impact real și de lungă durată. Misiunile îi vor implica pe cetățeni pentru a stimula adoptarea de către societate a unor soluții și abordări. Misiunile UE vor sprijini transformarea Europei într-un continent mai ecologic, mai sănătos, mai incluziv și mai rezilient.

Misiunea UE: 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030 este una dintre cele 5 misiuni UE și va sprijini, promova și pune în valoare 100 de orașe europene în transformarea lor în direcția neutralității climatice. Orașele joacă un rol fundamental în atingerea neutralității climatice până în anul 2050 și sunt locul în care strategiile de decarbonizare a sectorului energetic, transport, urbanism și chiar agricultură coexistă și se intersectează. Urgența climatică trebuie abordată în orașe și prin implicarea cetățenilor, care nu sunt doar actori politici într-o structură de guvernare, ci și utilizatori, producători, consumatori și proprietari. Printr-un proces multi-nivel și de co-creație, adaptat la realitățile fiecărui oraș, Misiunea este profund ancorată în Pactul Verde European (European Green Deal), sprijinind tranziția Europei către neutralitate climatică până în 2050.

București (sectorul 2), Suceava și Cluj-Napoca sunt trei dintre cele 100 de orașe selectate de Comisia Europeană pentru a deveni inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030. Cele 100 de orașe provin din toate cele 27 de State Membre, iar alte 12 orașe se află în țări asociate sau cu potențial de a fi asociate la programul Orizont Europa. Cele 100 de orașe sunt invitate să dezvolte un contract municipal privind clima (Climate City Contract), care va include un plan general pentru atingerea neutralității climatice în sectoare precum energia, urbanismul, managementul deșeurilor și transporturile, precum și planurile de investiții aferente.

Despre m100

M100 - Mirror Mission Cities Hub Romania

Despre M100

M100, un grup oglindă al Misiunii, este un hub național înființat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care urmărește implementarea Misiunii 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030. M100 va funcționa ca un spațiu virtual pentru a facilita dialogul între autoritățile publice centrale, regionale și locale, universități și institute publice de cercetare-inovare, societatea civilă și cetățeni, cu scopul de a maximiza impactul României în cadrul programului Orizont Europa, pentru atingerea Misiunii 100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030.M100 va sprijini trei municipalități selectate în cadrul Misiunii, dar, mai ales, orașele candidate, precum și alte orașe din România care și-au propus atingerea neutralității climatice. De altfel, scopul final este de a disemina cunoștințele relevante pentru atingerea neutralității climatice în cât mai multe orașe din România.

În cadrul rețelei europene CapaCITIES, M100 va facilita schimbul de experiență dintre autoritățile române și alte autorități publice din Europa pentru planificarea și stabilirea măsurilor de sprijinire a orașelor românești selectate în cadrul Misiunii, precum și a orașelor candidate, cu ambiția de a ajunge în toate orașele din România care s-au angajat în lupta atingerea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2030, respectiv 2050. M100 va organiza întâlniri tematice de lucru între autoritățile publice centrale, locale și agențiile de dezvoltare regională, facilitând dialogul și schimbul de experiență cu celelalte hub-uri ale Misiunii în Europa și urmărind să creeze un spațiu în care diferiții actori identifică soluții împreună. Hub-ul va funcționa la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și va fi găzduit de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

VIZIUNEA m100

M100 - Mirror Mission Cities Hub Romania

VIZIUNE

(ce își propune M100)

Ambiția M100 este de a afirma angajamentul clar și vizibil al României față de obiectivele UE privind neutralitatea climatică, în toate sectoarele economiei.

M100 va ajuta cele trei orașe românești selectate în proiect (București – sector 2, Suceava, Cluj-Napoca) să acționeze ca niște centre de experimentare și inovare, deschizând drumul pentru ca și celelalte orașe ale României să devină  neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

M100 pune oamenii și mediul lor de viață în centrul elaborării politicilor publice.

MISIUNEA m100

M100 - Mirror Mission Cities Hub Romania

MISIUNEA

(cum va acționa M100)

M100 va genera impact prin afirmarea unui nou rol pentru activitățile și entitățile de cercetare și inovare, facilitarea de noi forme de guvernanță și colaborare, precum și printr-o implicare mai mare a cetățenilor.

M100 va adopta o abordare transsectorială și bazată pe cerere, creând sinergii între inițiativele existente și dezvoltând activități care să răspundă nevoilor reale ale orașelor din România, în vederea sprijinirii tranziției acestora la neutralitatea climatică.

M100 va:
• Fi inspirațional și relevant pentru societate
• Conecta activitățile din diferite discipline și diferite forme de cercetare și inovare
• Ajuta cetățeni să înțeleagă valoarea investițiilor în cercetare și inovare

Valori M100:
• COOPERAREA,
• ADUCEREA ÎMPREUNĂ A TUTUROR STAKEHOLDERILOR,
• CAMARADERIE

IMPLICARE IN m100

Apel la acțiune

Neutralitatea climatică și orașele inteligente reprezintă una dintre principalele provocări ale Europei.

În același timp, ele reprezintă și o oportunitate, aducându-ne împreună pentru genera soluții.

M100 aduce laolaltă cercetători, inovatori, întreprinderi, decidenți politici și cetățeni și facilitează colaborarea dintre aceștia pentru a atinge ținta de 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030.Avem nevoie de ajutorul tău pentru a reuși, fie că ești activ la nivel regional, în orașul sau doar în cartierul tău!

CONTACTEAZA-NE